Start / Satsningar / Hallsbergs gods- och personbangård

En investering i hela Sveriges godstransporter

Hallsberg behöver en ökad kapacitet för gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg.

Idag har Sverige Europas kortaste godståg men de längsta långtradarna. Samtidigt förväntas godstransporterna öka med 65 procent till år 2040 i Stockholm-Mälarregionen. För att det ska kunna ske på ett hållbart vis behöver mer gods transporteras på järnväg och således järnvägens konkurrenskraft stärkas.

Hallsberg är en viktigt nationell och internationell knutpunkt för godstransporter. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Många transporter passerar Hallsberg, som har över 350 tågrörelser per dygn och kapacitet att rangera en halv miljon vagnar per år.

Systemanalysen är ett bra grunddokument för vår infrastrukturplanering. Länens enighet om både kollektivtrafikens och godsflödenas utveckling är en styrka när vi nu tar våra prioriteringar vidare gentemot staten. På godssidan är Hallsberg en viktig knutpunkt för hela Sverige. Det är även positivt att de internationella tågförbindelserna tas med i Systemanalysen.
Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län
Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län

Ökad kapacitet i Hallsbergs överlämnings- och rangerbangård är en förutsättning för att möjliggöra trafik med över tusen meter långa godståg och öka andelen gods på järnväg. Detta behöver vara åtgärdat innan 2030. Investeringen är en satsning i hela Sveriges godstransporter, med stor potential att minska trängseln och klimatutsläppen som alternativet lastbilstransporter på väg innebär.

Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen