Start / Satsningar / Ingångna avtal ska gälla – Lagt kort ligger!

Ingångna avtal ska gälla – Lagt kort ligger!

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna avtal och redan beslutade åtgärder i nu gällande Nationella plan 2018-2029 genomförs, däribland:
 • Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer.
 • Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-länsgränsen Stockholm/Uppsala, dvs. fyra spår hela sträckan Stockholm-Uppsala.
 • Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll samt ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.
 • Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande.
 • Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.
 • E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens Kurva till Häggvik.
 • E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri väg väster om Söderköping.
 • E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till Norvik.
 • Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.
 • M fl.
Det är glädjande att Systemanalysen har ett helhetsperspektiv och tar upp alla delar. Vi har arbetat ordentligt med underlagen och förankrat dokumentet i våra olika regioner. Nu bildar Systemanalysen en stabil bas i den fortsatta infrastrukturplaneringen i våra län. Vi riktar oss både till Trafikverket och till våra riksdagsledamöter som kommer att hantera infrastrukturpropositionen i riksdagen.
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland och ledamot Mälardalsrådets styrelse
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland och ledamot Mälardalsrådets styrelse
Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen