Start / Kontakt

Kontakta oss

Vill du veta mer om varför vi tycker det är viktigt för Stockholm-Mälarregionen att samlas kring en gemensam plan för infrastruktur och transporter? Vi berättar gärna mer om En Bättre Sits storregional systemanalys och våra gemensamma prioriteringar. Hör av dig!

En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur.

Mälardalsrådets kansli

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar våra kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. Läs mer på www.malardalsradet.se

Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare
0705 48 13 02
08 41045910 (vxl)
Johan Hjelm
Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling
0707 80 28 10
08 41045910 (vxl)
Aviva Blomquist
Projektledare
070 - 818 12 14
08 - 410 459 10 (vxl)
Vårt gemensamma arbete över parti och länsgränser lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet.
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits
Vi behöver varandra. Genom att bygga samman en stor arbetsmarknadsregion skapar vi hållbara alternativ och bättre livsvillkor för människor i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits
Stockholm-Mälarregionen växer och det som händer i regionen påverkar hela landet. I våra län skapas hälften av Sveriges BNP och 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och vice ordförande En Bättre Sits
Sju län - en samlad röst för regionen